Tuesday, December 27, 2016

*Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu lebih penting.*


*Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu lebih penting.*

Semoga Allah selalu membimbing kita agar berhati bersih, berfikiran jernih, berkata baik, dan berperilaku positif.

Dan dihindarkan dari gangguan syaitan yang menyebabkan hati kotor, fikiran keruh, perkataan buruk, dan sikap negatif.

#reeynjournal

Reeyn Audra Web Developer

No comments: